Nasi Partnerzy

Zawsze jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń z innymi specjalistami. Uważamy, że należy nieustannie doskonalić swoje kwalifikacje i ściśle współpracować z fachowcami, którzy reprezentują odrębne metody pracy i stosują odmienne od naszych narzędzia. Taki model kontaktu jest bardzo wartościowy i budujący – przede wszystkim pozwala doskonalić kompetencje personelu oraz podnosić jakość usług świadczonych klientom. A dla nas zadowolenie klientów jest najważniejsze.

W związku z tym aktywnie poszukujemy nowych partnerów biznesowych. Przy realizacji projektów w zakresie budownictwa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowych i gazowych wspieramy się ogromnym doświadczeniem partnerów, co oczywiście wiąże się z korzyścią dla obydwu stron.

Nasi partnerzy to przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku, które tworzone są przez wyspecjalizowanych specjalistów, oferujących profesjonalne przeprowadzenie projektów inżynieryjnych.

Kawo Projekt

Przebieg współpracy

Współpraca z Kawo Projekt

Nasze firmy współpracują w szerokim zakresie, tj.:

  • projektowanie, kosztorysowanie i wykonawstwo w ramach architektury, konstrukcji, sieci i instalacji sanitarnych,
  • nadzory inwestorskie, odbiory techniczne instalacji sanitarnych i gazowych,
  • doradztwo i rzeczoznawstwo,
  • certyfikaty energetyczne,
  • przeglądy okresowe wszelkich obiektów,
  • bezrozkopowe układanie rur metodą przeciskową – kret,
  • odwodnienie obiektów i terenów, melioracja,
  • wszelkie roboty ziemne koparkami.

Korzyści, jakich Państwo mogą się spodziewać w związku ze współpracą z naszą firmą, dotyczą przede wszystkim terminów realizacji zlecenia. Dzięki zaangażowaniu kilku inżynierów jesteśmy w stanie bardzo szybko i sprawnie przeprowadzić każdą z inwestycji.